Vad är solcellsbelysning?

Solcellsbelysning är ett samlingsbegrepp för alla produkter som använder sig av solenergi för att skapa elektricitet som i sin tur lagras i ett batteri, som aktiveras när det skymmer och exempelvis driver en LED-lampa. Gatlyktor och trädgårdslyktor är två vanliga användningsområden för solcellsbelysning.

Förnybar energi ökar i popularitet. Detta då miljöfrågor hamnat än högre upp på den politiska dagordningen, men även tack vare det faktum att energiproduktion med hjälp av fossila bränslen likt olja och gas snart inte längre är möjlig på grund av råvarubrist. Både forskare och politiker har ett stort fokus på att framtidens energi ska vara hållbar, vilket medför att nya lösningar behövs.

Att producera energi med hjälp av solceller är en mycket bra idé. För det första gör man miljön en tjänst genom att köpa solceller via Hemsol eller någon annan förmedlare eller återförsäljare av solceller. För det andra är ett solcellssystem en lönsam investering då återbetalningstiden i regel ligger på cirka 10 till 15 år, och för det tredje så ökar värdet på din villa om du väljer att installera ett solcellssystem.

I den här artikeln ska vi dock prata mer om vad solcellsbelysning är, vilka typer av solcellsbelysningar som finns tillgängliga samt de fördelar solcellsbelysning erbjuder.

 

Hur fungerar solcellsbelysning?

Solcellsbelysning omvandlar solens strålar till energi med hjälp av solceller. Energin lagras därefter i ett uppladdningsbart batteri som laddas på dagen när solen skiner, medan det dräneras på natten då den lagrade energin i batteriet ansvarar för att exempelvis en lampa ska lysa.

Solcellsbelysning används nästan helt uteslutande för att bidra med ljus på kvällar och nätter, då solen inte längre skiner. Det är även nästan alltid en ljussensor som bestämmer när exempelvis lampan ska tändas, då den har en förmåga att känna av huruvida det är mörkt eller inte.

 

Läs mer: Varför är infrarött ljus farligt?

 

Vilka typer av solcellsbelysning finns det?

Det är vanligt förekommande att följande produkter använder sig av solcellsbelysning:

  • Gatlyktor
  • Dekorativa trädgårdslyktor
  • Rörelsestyrda garage- och trädgårdslyktor
  • Gångbelysning vid exempelvis ett promenadstråk

 

Få nackdelar och många fördelar med solcellsbelysning

Det finns många fördelar som är förknippade med solcellsbelysning och egentligen bara två nackdelar: Produkter som använder sig av solcellsbelysning samt är av hög kvalitet är fortfarande relativt dyra, och en viss miljöpåverkan kan härledas till produktionsprocessen.

Vi vill dock förtydliga att fördelarna är betydligt fler till antalet i jämförelse med nackdelarna.

 

5 fördelar med solcellsbelysning

 

1. Solenergi är ett förnybart energislag

Tack vare solenergins framfart har utsläppen av växthusgaser minskat världen över. När solcellerna och i förlängningen solcellsbelysningen blir än mer effektiv, då är miljövinsterna än större. Det är inte längre miljömässigt hållbart med energiframställning av olja samt kol, vilket medför att det är en bra idé att nyttja produkter som använder sig av solenergi.

 

2. Det är kostnadseffektivt att använda sig av solcellsbelysning

Om du exempelvis köper och installerar en LED-lampa som lyser på natten och samlar energi från solen på dagen, sparar du pengar på din elräkning då solens strålar är helt kostnadsfria. Solen är även en nästan helt outsinlig energikälla som inte kommer att upphöra på miljontals år.

 

3. Det är lätt att installera produkter med solcellsbelysning

Du behöver inte dra några sladdar eller kablar då det batteri som lagrar den solenergi som samlas in på dagen i princip alltid återfinns i anslutning till produkten, exempelvis lampan. Ett par välriktade skruvar räcker i regel för att installera en solcellsbelysningsprodukt.

 

4. Sverige lämpar sig utmärkt för solcellsbelysning

Det behöver inte vara 40 grader och solsken för att din solcellslampa ska laddas. Mer specifikt nyttjar solcellsbelysningen ljusenergi och inte värmeenergi för att skapa den elektricitet som lagras i batteriet. Det faktumet medför att det svenska klimatet passar perfekt för solcellsprodukter.

 

5. Solcellsbelysning kräver minimalt med underhåll

Du behöver på din höjd rensa några löv från solcellspanelen. Föroreningar likt damm och pollen tvättar regnet bort per automatik.

 

6. Solcellsbelysning är designmässigt snyggt

Solcellsbelysning finns i alla tänkbara former, och då konkurrensen är stor inom solcellsbelysnings-segmentet introduceras frekvent nya och spännande produkter.

 

7. Solcellsbelysning är billigt

Biltema kan du köpa solcellsdriven dekorationsbelysning för från 19 kronor. Priset för solcellsbelysningsprodukter är dock betydligt högre inom fackhandeln, men som brukligt ökar även kvaliteten i samma takt som priset.