Vad är monokromatiskt ljus?

Monokromatiskt ljus har en bestämd våglängd, och strålar därför i en bestämd färg när det reflekteras mot ett objekt och efter det når våra ögon. Monokromatiskt ljus är ovanligt, och uppstår i princip endast i samband med att det monokromatiska ljuset delas upp av ett prisma.

Termen monokromatisk kommer från grekiskans ”monos”, som betyder ensam eller enda, och ”chromos” som betyder färg. Monokromatiskt ljus, eller enfärgat ljus, är i grund och botten den strålning som kan härledas till den process där fotoner skapas av med hjälp av atomer.

Solljuset rör sig i vågor, och består av olika energinivåer. Energinivåerna bestämmer frekvensen, medan ljusvågornas längd avgör färgen. De ljusvågor som det mänskliga ögat kan se kalls för det synliga spektrumet.

 

Vad utmärker monokromatiskt ljus?

En monokromatisk ljusstråle är skiljer sig från andra typer av ljusformer då det sprider sig på ett unikt sätt. Monokromatiskt ljus har även en unik färg och en annan typ av vågrörelse i jämförelse med andra typer av ljus, likt UV-ljus eller infrarött ljus.

Ljusvågor som är monokromatiska rör sig fram och tillbaka hela tiden, och det är därför de kan färdas långa sträckor utan att ha kontakt med materia. Om en monokromatisk ljusvåg exempelvis rör sig horisontellt vibrerar hela strålen, och rör sig upp och ner i en vågformad rörelse.

 

Vilka typer av monokromatiskt ljus finns det?

Det bästa exemplet på monokromatiskt ljus är en laserstråle där ljus med exakt samma våglängd återfinns. Denna typ av laserteknik existerar bland annat på kreditkort, sedlar och stämplar. Monokromatiskt ljus möjliggör avancerad säkerhetsteknik som är nästintill omöjlig att överlista.

Tips: Läs mer om spännande ljusfestivaler.

Som Quora förtydligar avger LED-lampor ett ljus som nästan är monokromatiskt, då våglängderna endast skiljer sig marginellt. Tack vare att våglängderna så pass identiska är det mycket energieffektivt att producera monokromatiskt ljus, som ofta återfinns i lågenergilampor och andra typer av miljövänligt ljus.

Tack vare den energibesparande egenskap som monokromatiskt ljus medger är det även populärt att använda sig av denna ljusform i såväl trafikljus som på vägskyltar.