Vad är UV-ljus?

UV-ljus, som ofta kallas för UV-strålning eller ultraviolett strålning, är en elektromagnetisk strålning med en våglängd som är kortare än de våglängder som återfinns i synligt ljus. ”Ultra” i ultravioletta betyder även ”bortom” på latin, vilket förtydligar begreppet.

Mer specifikt påvisar ”Ultra” att ultravioletta strålar befinner sig bortom det violetta (det vill säga synliga) ljuset i ett spektrum.

Läs mer: Så fungerar ljus.

Personer som utsätts för alltför mycket ultraviolett strålning kan bland annat drabbas av snöblindhet, och om exponeringen är långvarig föreligger en ökad risk för hudcancer.

 

Hur skiljer sig UV-ljusets våglängder?

UV-strålning består av tre olika våglängdsområden:

  • UVA, som har en våglängd på 315 till 400 nm
  • UVB, som har en våglängd på 280 till 315 nm
  • UVC, som har en våglängd på 100 till 280 nm. UVC-ljuset har en extra hög skadeverkan på människor.

UVC-ljus med en kortare våglängd än 200 nm förstörs av ozonlagret, och kan därför inte bidra med negativa hälsoeffekter för människor.

 

Hur blir man solbränd av UV-ljus?

Den mest välkända effekten av UV-ljus är att du blir solbränd. Solbrännan uppstår när din kropp försöker skydda sig mot UV-ljuset, genom att skapa pigmentet melanin. Den grövre UVA-strålningen leder dock inte till att du blir solbränd, utan påskyndar istället hudens åldringsprocess.

 

Är UV-ljus bra eller dåligt?

UV-strålar är dåliga då de orsakar förändringar i ditt DNA, vilket kan ge upphov till cancer. UV-strålar är dock bra i den mån att vitamin D3 bildas när UV-ljuset ombildar delar av kroppens kolesterolförråd. En ökad mängd vitamin D3 bidrar med positiva hälsoeffekter för människor.

Vitamin D3 är dessutom livsnödvändigt för ett flertal övriga däggdjur som inte kan absorbera vitaminen via maten. Så utan UV-ljus hade vi inte haft några ödlor eller sköldpaddor, då nästan alla kräldjur är beroende av att tillgodogöra sig vitamin D3 från solljuset.

 

Vad är UV-index?

UV-index är ett mätsystem som anger solstrålarnas potentiella skadeverkan för människor. Graden av påverkan på människans hud påverkas av UV-strålarnas våglängd, vilket innebär att UV-index är ett viktigt värde då du både kan få reda på hur solbränd du kan bli samt förutse skaderisken.

I Sverige är mäter Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) UV-strålningen varje dag i Halmstad, Visby samt Stockholm från april till augusti.

 

Följande klasser existerar i UV-index:

  • UV-index om 0 till 2.5: Denna riskklass innebär att solens strålar medför en minimal påverkan på människor. Du kan vara ute i solen hela dagen.
  • UV-index om 2.5 till 5.5: Du ska inte vistas i solen i mer än 1 till 2 timmar på en och samma dag. Denna riskklass medger dock endast en låg risk för negativa hälsoeffekter.
  • UV-index om 5.5 – 7.5: Du ska inte vistas i solen i mer än 30 minuter, då denna UV-index-klass varnar om en måttlig risk för skada.
  • UV-index om 7.5 – 10.5: En mycket hög risk för skada föreligger. Du ska därför inte befinna dig i solen i mer än 15 minuter.

I Sverige är UV-index cirka 5 till 7 under soliga sommardagar, vilket kan jämföras med UV-index vid länder kring medelhavet, som ofta ligger på 6 till 7 redan på senvåren.