13 roliga och intressanta fakta om ljus

I den här artikeln pratar vi mer om naturfenomenet ljus, som bildas med hjälp av solens strålar. Nedan återfinns 13 viktiga fakta om ljus som du förmodligen inte hade vetskap om sedan tidigare.

 1. Hur färdas ljus egentligen: Ljuset färdas via ljusvågor. Ljuset behöver nämligen ingen materia för att kunna färdas genom rymden i över 300 000 kilometer i timmen.
 2. Hur uppstår ljus: Inuti solens extremt varma mitt förs atomer samman och bildar större och tyngre kärnor. Tack vare det skapas ljusenergi, som tar sig till solens yttre lager inom loppet av cirka 40 000 år. När ljuset, eller solstrålen, lämnar solens yttre lager är den på jorden efter cirka 8 minuter.
 3. Universum hade inget ljus under en lång period: Det tog fram till 500 000 år efter Big Bang innan den första protonen uppkom. Forskare tror att protonerna är anledningen till att universum fortfarande expanderar sig tack vare att de möjliggör att fotonerna kan röra sig fritt.
 4. Protoner ger upphov till bakgrundsstrålning: De protoner som rör sig fritt i universum skapar kosmisk bakgrundsstrålning, vars sken kan identifieras med astrologiska instrument.
 5. Ljuset färdas snabbt: Ljusets hastighet är 299 792 kilometer per sekund.
 6. Ljuset färdas långsamt i ädelstenar: Ljus som befinner sig i en ädelsten riskerar att fastna, men letar alltid efter en väg ut genom de tjocka kolatomerna. Detta förfarande ger upphov till att ädelstenar glimrar.
 7. Ljus ger dig bättre syn: Din syn kan korrigeras tack vare att ljuset rör sig olika fort i samband med att det färdas från luften genom den glas- eller plastlins som återfinns i dina glasögon.
 8. Djur uppfattar och tar emot solljus på olika sätt: Guldfiskar kan se ultraviolett ljus som är med våglängder som är osynliga för oss människor, och bin, fåglar samt ödlor tillgodogör sig ultraviolett ljus via sina ögon. Det är nödvändigt då de inte kan tillgodogöra sig vitamin D3 via maten.
 9. Ljus kan få dig att nysa: Om du känner att det kliar i näsan i samband med att du utsätts för starkt solljus ”lider” du av ”fotonisk nysreflex”. Fenomenet orsakas av att trigeminusnerven (som återfinns nära synnerven) påverkas och utlöser nysreflexen.
 10. Du blir lugn av blått ljus: I länder såsom Japan och Storbritannien avger gatlamporna ett blått sken, och detta då vi människor blir lugnare av blått ljus. Forskare har även observerat att blått ljus ger upphov till en ökad välbehagskänsla samt ett ökat psykiskt välmående.
 11. Du kan inte se ultraviolett ljus: Ultraviolett ljus är osynligt, då våra ögonlinser filtrerar bort dem. Du kan förvisso operera bort detta lager om du prompt vill kunna identifiera ultraviolett ljus, men den operationen subventioneras förmodligen inte av staten.
 12. Människor är självlysande: Men det mänskliga ögat är inte tillräckligt känsligt för att kunna identifiera skenet. Somliga maneter samt lysmaskar är dock tydligt självlysande, och det kan vi människor se på ett uppenbart sätt. I det digitala magasinet TheWeek kan du se bilder på självlysande djur.
 13. Ljus kan färdas genom vacuum: Att solens strålar tar sig genom vacuum är ett faktum, om så inte hade varit fallet hade solstrålarna inte kunnat nå jorden. Ljud kan däremot inte fördas genom vacuum.

Läs mer: Så fungerar ljus.