Så sparar du energi med miljövänliga lampor

De traditionella glödlamporna fasas ut till fördel för mer miljövänliga alternativ, såsom LED- samt halogen- och lågenergilampor. Om du byter ut dina befintliga glödlampor mot mer energisnåla alternativ kan du spara cirka 50 till 350 kronor årligen enligt våra beräkningar.

 

Vilken belysning är bäst för miljön?

Lågenergilampor samt LED är mest miljövänliga då de medför den lägsta energiförbrukningen. Du ska dock inte välja en alltför stark lampa, i regel ger en lågenergilampa med en kapacitet på 500 lumen tillräckligt med ljus för nästan alla typer av rum.

Läs mer: Dessa ljusshower är fantastiska.

Det är även en bra idé att installera en timer som släcker dina miljövänliga lampor per automatik. Utöver detta är ljussensorer samt rörelsevakter smarta och lite mer sofistikerade besparingstips, då de möjliggör en automatisk släckning av lamporna så fort du inte befinner dig i rummet.

 

Tips: Som Led-lampa.se förtydligar finns det många fördelar med led-lampor.

 

Hur mycket sparar man på att byta lampor?

Om du idag har sex glödlampor med en effekt på 40W som är tända fem timmar dagligen sparar du 72 kronor per år. Den totala besparingen ökar markant såvida du har många äldre glödlampor som kan bytas ut. Du kan som bäst spara flera hundralappar årligen, enligt våra räkneexempel.

Räkneexempel 1: Du har 10 glödlampor på 60W som är tända 10 timmar dagligen. Du sparar i detta fall 347 kronor årligen på att byta till lågenergilampor.

Räkneexempel 2: Du har 5 glödlampor på 40W som är tända 5 timmar om dagen. Du sparar i detta fall 84 kronor årligen på att byta till mer energieffektiva lampor.

Samtliga uträkningar har utförts med hjälp av Philips energikalkylator.

 

Ska man släcka lågenergilampan efter man lämnat rummet?

Nej, då det går åt mer energi att tända lampan igen än vad det kostar att ha den aktiv är det en dålig idé. Det gör dock inte någonting såvida du stänger av och på dina miljövänliga lampor frekvent, då en lågenergilampa klarar av att tändas och släckas tusentals gånger under sin livstid.

 

Så slipper du lågenergilampornas vita sken

Om du är van vid de traditionella glödlampornas gula ljus ska du välja en lågenergilampa med en färgtemperatur på mellan 2 500 och 2 700 K. Det är även en bra idé att installera en dimmer, så att du själv för möjlighet att ändra ljusstyrkan manuellt.

Energisnåla lampor återfinns både i livsmedelsbutiker samt i e-butiker likt Netonnet.

 

Lågenergilampor innehåller kvicksilver, är de då miljövänliga?

Ja, lågenergilampor är miljövänliga även om kvicksilver från lampor som inte återfinns kan skada miljön. Detta då Europas kolkraftverk måste arbeta hårt för att driva de befintliga glödlampor som installerats i denna världsdel. Det är dock av stor vikt att du återvinner dina lågenergilampor.

Uttjänta lågenergilampor ska förpassas till närmsta återvinningscentral, vid samma plats där traditionella glödlampor och ljusrör återvinns. Miljövänliga lampor innehåller dock inget skadligt UV-ljus, som kan ge upphov till cancer.

 

Är halogenlampor bra för miljön?

De är mer miljövänliga i jämförelse med traditionella glödlampor, men lågenergilampor och LED är alltid ett bättre val då de är mer energieffektiva. Om du har halogenlampor idag och inte vill byta, tänk på att alltid koppla bort halogenlamporna helt då de inte används.

Detta då transformatorn ofta drar ström även när du släckt dina halogenlampor. I första hand rekommenderar vi att du kopplar dina halogenlampor till ett grenuttag med strömbrytare, för att du enkelt ska kunna bryta strömförsörjningen.

Den främsta anledningen till att lågenergilampor är miljövänligare än halogenlampor är att lågenergilamporna ger upphov till nästintill monokromatiskt ljus, det vill säga ljus som har nästan samma våglängd. Ljuskällor som bidrar med ljus som har likvärdiga våglängder är alltid mer energieffektiva.

 

Varför är vanliga glödlampor dåliga för miljön?

Glödlampor avger bara 10 % synligt ljus, den återstående delen är värmeenergi som förvisso värmer upp din bostad på vintern, men på sommaren går nästan all värmeenergi till spillo. I Sverige är det förbjudet att köpa nya glödlampor, främst av den ovanstående anledningen.

Om hälften av alla glödlampor i Europa skulle bytas ut hade våra koldioxidutsläpp minskat med 23 miljoner ton, vilket motsvarar den utsläppsmängd som 27 kolkraft producerar årligen.