Är infrarött ljus farligt?

Infrarött ljus (IR-ljus) från solen är inte farligt till skillnad från exempelvis UV-ljus. Men även om infrarött ljus från solen inte är skadligt för människor har artificiellt IR-ljus från industriella maskiner en högre våglängd, och är därför farligt för såväl huden som ögonen.

Alla känner inte till vad vanligt ljus är, och kunskaperna gällande infrarött ljus är oftast än mindre. I den här artikeln ämnar vi upplysa dig om vilka risker infrarött ljus kan ge upphov till, vilken typ av IR-ljus som är farlig samt hur du skyddar dig.

För mycket solljus är dock förenat med risker. UV-strålningen utgör bara 4,4 procent av den solenergi som vi människor tar del av, medan de infraröda strålarna utgör 50 procent. Men trots det är infrarött ljus av naturlig karaktär ofarlig medan UV-strålning kan ge upphov till cancer.

 

Vad är infraröd strålning?

Infraröd strålning från solen har en våglängd på 1 till 700 nanometer. I samband med att den infraröda strålningen befinner sig mellan mikrovågor och synligt ljus på EMR-spektrat kan vi människor inte vare sig uppfatta IR-ljuset, eller skadas av IR-strålningens negativa effekter.

Du kan dock känna av infraröd strålning som har en större våglängd, då den ger upphov till värme och i förlängningen kan skada ögon och hud.

 

När är infrarött ljus skadligt?

I industrianläggningar likt pappersverk, stålkraftverk samt vid likvärdiga former av tillverkningsindustrier kan bland annat lasermaskiner skapa artificiellt infrarött ljus med en större våglängd än 700 nm till 1400 nm, vars skadeverkan främst ger upphov till ögonskador.

Detta konstgjorda IR-ljus kan förvisso även skada huden, men då vi människor snabbt avger en smärtrespons hinner vi i regel avlägsna oss från det infraröda ljuset innan det hinner göra någon skada. Infrarött ljus som har en stor våglängd är extra farliga för vår ögonhälsa då vi oftast inte känner av att ögat påverkas innan det är för sent.

Artificiellt infrarött ljus kan göra skada på både näthinnan samt hornhinnan, men som tur är finns det särskilda skyddsglasögon som reflekterar bort allt skadligt IR-ljus.

 

 

Använd rätt IR-skydd

I USA finns ingen standard gällande de skyddsprodukter som oskadliggör farligt IR-ljus, men i Europa finns en så kallad R-standard som ger ett fullgott skydd. Produkter med R-märkning reflekterar bort infrarött ljus som har en våglängd på 780 nm till 2 000 nm, vilket är tillräckligt.

På Ebay säljs omärkta skyddsglasögon som utlovar ”UV400 200nm-2000nm Laser Protection”. Köp inte dessa då de inte ger ett fullgott skydd, utan investera istället i skyddsglasögon från en seriös och inhemsk återförsäljare istället.

Såvida du arbetar i en tillverkningsindustri vari farligt IR-ljus återfinns ska du dock begära att din arbetsgivare förser dig med detta skydd kostnadsfritt.