Vad är ljus? Allt om hur solljus fungerar!

Solljus består av elektromagnetisk strålning som avges av solen. Solen avger i huvudsak tre typer av strålar; infraröda strålar, synliga strålar och ultravioletta strålar. Solstrålarna sprids ut och filtreras via jordens atmosfär innan de når oss, och om himlen är molnig filtreras ljuset än mer.

När himmelen är klar kan vi uppleva direkt solljus, som bidrar till ett varmare klimat tack vare den strålningsvärme som avges.

 

Hur lång tid tar det för en solstråle att nå jorden?

Det tar ungefär 8,3 minuter för en solstråle att ta sig från solens yttre lager till jorden. Men solstrålar som befinner sig i mitten av solen är mer långsamma. En foton som inleder sin resa i mitten av solen ändrar riktning så frekvent att det tar uppemot 170 000 år innan den når jordens yta.

Som Solar.gov förtydligar påverkar väderleken, de geografiska förutsättningarna samt tiden på dygnet den mängd solstrålning som når jorden på den plats du befinner dig.

 

Hur uppstår en solstråle?

Solens kärna är så pass het att ett extremt tryck skapas som bidrar till att kärnfusion uppstår, vilket medför att väte ombildas till helium. Då kärnfusionen avger både värme och fotoner skapas en solstråle, som är cirka 5 700 grader varm. Solstrålen kyls dock på väg ner till jorden.

 

Vad består en solstråle av?

En solstråle består av tre komponenter; synligt ljus med en våglängd på 0,4 till 0,8 mikrometer, ultraviolett ljus med en våglängd som är kortare än 0,4 mikrometer och infraröd strålning som har en våglängd som överstiger 0,8 mikrometer. En mikrometer är en miljondels meter.

Som Live Science förtydligar bidrar det ultravioletta ljuset till hälsorisker, såsom en ökad risk för cancer. Men lyckligtvis utgör UV-strålarna endast en mycket liten del av den totala strålning som en solstråle innehåller.

I videon nedan förklarar Youtubern ”TalkWidTech” hur fort en solstråle tar sig till varje planet i solsystemet, inklusive jorden.